توری Cupido 100-500

توری فایبر گلاس مارامو
۶۰گرمی
چشمه ۳×۳
عرض ۱۰۰ سانتی متر
طول هر رول ۵۰۰ متر