توری ولنتینو ۷۵ گرمی(۵*۵) ۱۰۰ سانت

توری های ۷۵ گرمی با چشمه های ۵ در ۵ با عرض ۱۰۰ و طول ۵۰ متر و ۴ رول در هرکارتن و رول های ۱۰۰ متری و ۲ رول در هر کارتن موجود میباشد. به واسطه خانه های بزرگتر امکان اجرای متفاوت را میدهد  و متریال گرود راحت تر از آن عبور میکند. اتصال را بین دیواره و مواد ترمیم کننده را ایجاد میکند و در مواقع استفاده از اسپری سیمان راحت تر مواد اسپری شده عبور می‌کند.

توری ولنتینو 75 گرمی(5*5) 100 سانت