توری ولنتینو ۶۵ گرمی(۳*۳) ۱۰۰ سانت

توری های ۶۵ گرمی ۳ در ۳ در  طول ۲۰۰ متر و عرض ۱۰۰ سانتی متر که یک رول در هر کارتن عرضه میشود که عمدتا در صنعت سنگ و مقاوم سازی پشت سنگ ، آبندی ، عایق کاری ، در صنعت ساختمان برای اجرای کفپوش و اجرای رنگ های مقاوم به رطوبت استفاده مشود.

توری ولنتینو 65 گرمی(3*3) 100 سانت