توری ولنتینو ۱۶۰ گرمی(۵*۵) ۱۰۰ سانت

توری های ۱۶۰ گرمی با چشمه های ۵ در ۵ با عرض ۱۰۰ متر و طول ۱۰۰ متر که در هر کارتن یک رول میباشد و طول ۵۰ متر که دو رول در هر کارتن میابشد موجود است؛ این توری ها برای عایق های رطوبتی ، مقاوم سازی ، وکیوم کوپ (توری دور کوپ) برای زمان تزریق اپوکسی داخل ترک های سنگ و جلو گیری از ترک خوردن دیوار های گچی داخل دیوار استفاده میشود.

توری ولنتینو 160 گرمی(5*5) 100 سانت