توری Master A120

توری فایبر گلاس مارامو
۷۵گرمی
چشمه ۵×۵
عرض ۱۲۰ سانتی متر
طول هر رول ۱۰۰ متر