توری Eros 60

توری فایبر گلاس مارامو
۶۵گرمی
چشمه ۳×۳
عرض ۶۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر